logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2020/2021
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Oferta kształcenia na rok szkolny 2020/2021
UWAGA!

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym na stronie www.elk.edu.com.pl
Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
--
Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Język obcy Ilość miejsc Liczba przyjętych
Stan na
Uwagi
Technikum nr 4 - kształcenie w zawodach: (dla absolwentów szkoły podstawowej)
technik hotelarstwa
z elementami baristyki
dz/5 a, n 28 --

> Kliknij - zobacz więcej!

technik żywienia i usług gastronomicznych
z elementami dietetyki
dz/5 a, n 28 --

> Kliknij - zobacz więcej! <

technik handlowiec
z elementami public relations i marketingu
/zawód przeniesiony z ZS nr 5 - ekonomiak/
dz/5 a, n 28 --

> Kliknij - zobacz więcej! <

--
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3- kształcenie w zawodach:(dla absolwentów szkoły podstawowej)
cukiernik
z elementami nowoczesnych trendów dekorowania
dz/3 a 28 --

> Kliknij - zobacz więcej! <

kucharz
z elementami kuchni świata
dz/3 a 28 --

> Kliknij - zobacz więcej! <

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych

Rekrutacja do Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
odbywa się drogą elektroniczną poprzez serwis www.elk.edu.com.pl

Nazwa etapu Data i godzina rozpoczęcia etapu Data i godzina zakończenia etapu
Wprowadzanie oferty edukacyjnej 16-05-2020 8:00 22-05-2020 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 15-06-2020 0:00 10-07-2020 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 26-06-2020 10-07-2020 15:00
Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów 15-06-2020 0:00 10-07-2020 15:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 15-06-2020 8:00 10-07-2020 15:00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie i dokumentów przez komisję rekrutacyjną 31-07-2020 8:00 04-08-2020 15:00
Porządkowanie list chętnych 06-08-2020 06-08-2020 17:00
Symulacja 07-08-2020 10:00 07-08-2020
Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 12-08-2020 10:00 12-08-2020 11:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 12-08-2020 11:00 12-08-2020 11:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art.158 ustawy Prawo oświatowe) 12-08-2020 11:00 12-08-2020 11:00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 15-06-2020 14-08-2020
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Prawo oświatowe) 13-08-2020 18-08-2020 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19-08-2020 10:00 19-08-2020 10:00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 19-08-2020 12:00 19-08-2020 12:00


a - język angielski
n - język niemiecki
dz/3 - dzienne 3-letnie
dz/5 - dzienne 5-letnie
 
| | | | |