logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2018/2019
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Projekty realizowane w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku
Projekt staży zagranicznych młodzieży - ,,Z Ełku do Italii"

OPIS PROJEKTU ZS6 EŁK 2016

Erasmus Plus „Z Ełku do Italii”


W czasie wakacji grupa uczniów i nauczycieli wyjechała do Włoch na dwutygodniowe staże zawodowe. Uczniowie mieli okazję pracować w renomowanych restauracjach i hotelach na terenie miasta Spoleto w prowincji Perugia. Codziennie kształcili się pod okiem najlepszych szefów kuchni i uczyli się gotować od wykwalifikowanych pracowników w branży gastronomicznej. Hotelarze mieli okazję poznać bazę hotelową i warunki zakwaterowania w obiektach cztero- i pięciogwiazdkowych. Do ich obowiązków należała między innymi obsługa gości hotelowych na recepcji, przygotowanie bufetów śniadaniowych czy też housekeeping. Dwa tygodnie pobytu we Włoszech pozwoliło uczniom podnieść ich kwalifikacje zawodowe i wpłynęło pozytywnie na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej instytucji: praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym uczniom satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. Staże pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług gastronomicznych i turystyczno-hotelarskich w kraju południa Europy – bardzo atrakcyjnym dla turystów ze względu na klimat, kuchnię i swoją specyfikę obyczajowo – kulturową. Stażyści poprawili też znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego. Staż stał się dla nich świetną szkołą samodzielności, przyczynił się do poprawy ich poczucia własnej wartości, wzmocnił pewność siebie, przyczynił się do rozwoju osobistego, a praca za granicą, często w wielonarodowym zespole, pozwoliła im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy. Uczniowie zdobyli dokumenty Europass Mobilność, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów językowych i certyfikaty odbycia stażu. Ponadto udział w programie Erasmus Plus umożliwił wszystkim uczestnikom poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększył ich szanse na rynku pracy – krajowym i europejskim, podniósł aspiracje zawodowe i osobiste oraz zwiększył motywację do kontynuowania nauki. Oczywiście poza pracą był czas na odpoczynek i podziwianie piękna Włoch. W ramach projektu uczniowie zwiedzali Rzym i Watykan, co było dla nich niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Odwiedzili Bazylikę Św. Piotra i mieli okazję zobaczyć grób Jana Pawła II. Ponadto wybrali się wraz z opiekunami do Asyżu, by pochodzić malowniczymi i urokliwymi uliczkami tego miasta. Włochy zachwycały swoją architekturą tak różną od polskiej. Włosi przyjęli wszystkich bardzo serdecznie i miło. Byli dla naszych uczniów bardzo serdeczni i opiekuńczy. Udało się nam nawet pojechać na jeden dzień nad morze, by w promieniach słońca i przy szumie fal odpocząć po ciężkiej pracy. Wszyscy przywieźli do domu niezapomniane wspomnienia, wiele cudownych zdjęć i przekonanie, że był to najlepiej wykorzystany wakacyjny czas. Uczniowie zgodnie orzekli, że udział w stażach za granicą jest najlepszą okazją do praktycznej nauki zawodu i jeżeli tylko nadarzy się kolejna okazja do wzięcia udziału w programie Erasmus Plus to na pewno z niej skorzystają. Tak więc mamy nadzieję, że nasza pani koordynator Katarzyna Grzymkowska jeszcze raz spróbuje nam to zorganizować.


"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią w Olecku, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i MSZ


„Projekt Otwarta firma – Biznes przy tablicy”


W dniach 14-20 listopada 2016 roku po raz dziewiąty zostanie zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach współpracy naszej szkoły z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przystąpiliśmy do projektu Otwarta firma – Biznes przy tablicy. Program ten polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Projekt Otwarta firma dla szkół ponadgimnazjalnych nosi nazwę Biznes przy tablicy. W tym module wolontariusze z firm spotykają się z młodzieżą na warsztatach, organizowanych na terenie szkoły i realizują jeden z wybranych tematów: • Pracownik i pracodawca • Własna firma • Marketing firmy • Etyczny biznes • Konsument • Finanse W bieżącym roku szkolnym projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Moje finanse w szkole”


Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”


Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa. W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Lekcje z ZUS”


Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS” - jest to projekt autorski ZUS, który ma na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia Polaków, na temat ubezpieczeń społecznych. W tym roku szkolnym jest to już III edycja. Warunkiem startu jest realizacja programu edukacyjnego „Lekcje ZUS”, polegającego na przeprowadzeniu 4 lekcji o tematyce ubezpieczeń społecznych. Uczestnictwo w projekcie „Lekcje z ZUS” kończy się olimpiadą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.„Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"”


Konkurs kierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


29 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektu


WSPOMAGANIE PLACÓWEK W POWIECIE EŁCKIEM


Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku uczestniczy w projekcie „Wspomaganie placówek w Powiecie Ełckim”.Nauczyciele Technikum nr 4 doskonalą się w temacie „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ?” zaś nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, w temacie „Postawy uczniowskie- jak je kształtować?”

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuCOMENIUS


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach rozwoju systemu edukacji

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 im. M. Rataja w Ełku
- KURSY DODATKOWE -


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 im. M. Rataja w Ełku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuINNOWACYJNE MODUŁOWE PROGRAMY NAUCZANIA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczególy projektu 
| | | |