logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
PORADNIK INTERESANTA

Wydanie duplikatu świadectwa

Zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, nr 97, Poz. 624 z późn. zm) duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty
oryginału (zniszczenia, zgubienia). Z chwilą wydania duplikatu, oryginał dokumentu traci ważność.
W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć w sekretariacie szkoły, osobiście, bądź drogą pocztową na adres:
Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
ul. Kajki 4
19-300 Ełk
wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (formularz) wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 26,00 zł.
Opłaty należy dokonać na konto bankowe:
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
ul. Kajki 4
19-300 Ełk
Bank Spółdzielczy Zabłudów O/Ełk, ul. Słowackiego 21a
89 8099 0004 0090 7442 2000 0110
Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu, imię i nazwisko ucznia
Termin wykonania duplikatu wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w tutejszej placówce.

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, nr 97, Poz. 624 z późn. zm) duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty
oryginału (zniszczenia, zgubienia). Z chwilą wydania duplikatu, oryginał dokumentu traci ważność.
W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły, wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (formularz) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym oraz dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 9,00 zł.
Opłaty należy dokonać na konto bankowe szkoły:
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
ul. Kajki 4
19-300 Ełk
Bank Spółdzielczy Zabłudów O/Ełk, ul. Słowackiego 21a
89 8099 0004 0090 7442 2000 0110
Tytuł wpłaty: nazwa dokumentu, imię i nazwisko ucznia

Wydanie zaświadczenia o okresie pobieranej nauki

W celu uzyskania zaświadczenia o okresie pobieranej nauki (dotyczy absolwentów i byłych uczniów) należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie zaświadczenia (formularz) Termin wykonania zaświadczenia dla absolwentów i byłych uczniów wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia zaświadczenia znajduje się w tutejszej placówce. Zaświadczenia dla uczniów uczących się w chwili obecnej wydawane są bez wniosków, na poczekaniu. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7

W celu uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie zaświadczenia (formularz)osobiście, bądź drogą pocztową na adres:
Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
ul. Kajki 4
19-300 Ełk
Termin wykonania zaświadczenia wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia zaświadczenia znajduje się w tutejszej placówce. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.
 
| | | | |