logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły

Dyrektorzy szkołydyrektor
dyrektor
dyrektor
dyrektor
dyrektor
Jan Niemira
(lata 1946÷1950)
Aleksander Kordzik
(lata 1950÷1967)
Stefan Miller
(lata 1967÷1978)
Edward Maliszewski
(lata 1978÷2007)
Artur Bońkowski
(lata 2007÷obecnie)

ROK
WYDARZENIE
1946
Powołanie 3-letniego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (15.09.1946r.). Siedziba szkoły mieści się w małym budynku przy ul. Michała Kajki 2. Pierwszym dyrektorem zostaje Edward Niemira, a pierwszymi w historii nauczycielami byli: Helena Michałowicz, Zofia Radowska, Mieczysława Kozłowska. Kierownikiem gospodarstwa szkolnego w Siedliskach zostaje Ignacy Witkowski. Pierwsi uczniowie, to młodzież w wieku od 18÷30 lat >>zdjęcia<<
1947
Powstanie internatu szkoły. W budynku przy ul. Michała Kajki 1 przenaczono 2 pokoje, w których zakwaterowano 20 uczniów.
1948
 1. Przekazanie na użytek szkoły gospodarstwa rolno-hodowlanego o powierzchni 72 ha w Siedliskach k/Ełku.
 2. Przemianowanie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego na 4-letnie Liceum Rolniczo-Hodowlane. >>zdjęcia<<
1949
 1. Wydanie świadectw pierwszym absolwentom Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego.
 2. Odostępnienie budynku mieszkalnego przy gospodarstwie szkolnym w siedliskach k/Ełku z przeznaczeniem na internat. Opiekunem internatu został Paweł Funke.
1950
 1. Dyrektorem szkoły (1.09.1950÷30.08.1967) zostaje Aleksander Kordzik.
 2. Przeznaczenie budynku przy ul. M. Kajki 5 na internat (6.11.1950r.). Kierownikiem i wychowawcą zostaje Rudolf Kania.
1951
.
 1. Pierwsza matura w szkole (39 abiturientów Liceum Rachunkowości Rolnej zdaje pomyślnie egzamin dojrzałości).
 2. Pierwszy nabór młodzieży do Technikum Rachunkowości Rolnej.
1953
Pierwsi absolwenci Technikum Rachunkowości Rolnej kończą szkołę. >>zdjęcia<<
1955
Przekazanie szkoły z pod zarządu Ministerstwa Rolnictwa pod zarząd Ministerstwa PGR (1.01.1955r.).
1956
Powrót szkoły z pod zarządu Ministerstwa PGR pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa (1.09.1956r.).
1957
Rozpoczęcie budowy nowej szkoły (11.07.1957r.). >>zdjęcia<<
1959
Kierownikiem internatu zostaje Zofia Łankiewicz. W posiadaniu internatu są 2 budynki przy ulicy Michała Kajki 1 i 5.
1960
Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego (13.11.1960r.). >>zdjęcia<<
1962
Utworzenie 5-letniego Technikum Rachunkowości Rolnej kształcącego w systemie zaocznym (1.09.1962r.).
1966
I Zjazd Absolwentów Szkoły.
1967
Dyrektorem szkoły (1.09.1967÷31.08.1978) zostaje Stefan Miller.
1969
 1. Powstanie szkolnego zespołu wokalno-tanecznego. Założycielem i opiekunem zespołu od początku jego powstania jest nauczyciel Jan Olejnik, który nieustannie pracuje nad kształtem artystycznym do dnia dzisiejszego.
 2. Uroczyste przekazanie szkole sztandaru (27.04.1969r.). >>zdjęcia<<
1970
 1. Odejście na emeryturę kierowniczki internatu Zofii Łankiewicz.
 2. Kierownikiem internatu zostaje Halina Kaźmierczyk. Internat zajmuje budynki 1, 3 i 5 przy ulicy Michała Kajki.
1971
 1. Jubileusz 25-lecia Szkoły (16.10.1971r.).
 2. II Zjazd Absolwentów (16.10.1971r.). >>zdjęcia<<
1972
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego internatu na 300 miejsc. >>zdjęcia<<
1973
 1. Nadanie przez publiczność zgromadzoną na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Rolniczych w Lublinie zespołowi wokalno-tanecznenu nazwy "Marzycielki". Nazwa zespołu jest związana z piosenką "Marzyciele", którą zespół wykonał.
 2. Utworzenie (1.09.1973r.) stanowiska wicedyrektora szkoły. Funkcję tą pełni (do 31.08.1975r.) Adolf Pyrz. >>zdjęcia<<
1974
Oddanie do użytku nowego internatu (2.09.1974r.) połączonego łącznikiem z budynkiem szkolnym.
1975
Stanowisko wicedyrektora szkoły (1.09.1975÷31.08.1978) obejmuje Edward Maliszewski.
1976
Utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych.

1977

 1. Uroczystość Trzydziestolecia Szkoły (18.06.1977r.).
 2. III Zjazd Absolwentów (18÷19.06.1977r.). >>zdjęcia<<
1978
 1. Dyrektorem szkoły zostaje Edward Maliszewski (1.09.1978r.).
 2. Stanowisko wicedyrektora obejmuje (do 31.08.1982r.) Wiesław Obuchowicz.
 3. Zasadniczą Szkołę Rolniczą przeniesiono ze szkoły podstawowej w Szybie-Ełk do Zespołu Szkół Rolniczych (1.09.1978r.).

1979

 1. Wicedyrektorem szkoły zostaje (1.09.1979r.) Krystyna Klepacka. Funkcję tą pełni do 31.08.1986r.
 2. Przeniesienie (1.09.1979r.) z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ełku do Zespołu Szkół Rolniczych:
  • Technikum Analizy Środków Spożywczych,
  • Zasadniczą Szkołę Przetwórstwa Owoców i Warzyw,
  • Zasadniczą Szkołę Przetwórstwa Mięsnego.
 3. Technikum Rachunkowości Rolnej przemianowano (1.09.1979r.) na Liceum Ekonomiczne i przeniesiono do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ełku.
 4. Powstaje nowy typ szkoły (1.09.1979r.): Technikum Zawodowe (3-letnie) o kierunku rolniczym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

1981÷1988

 1. Przeniesienie wszystkich klasy wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (1.09.1981r.).
 2. Powrót z Zespołu Szkół Ekonomicznych klas Liceum Ekonomicznego (1.09.1981r.).
 3. Powierzenie (1.09.1982r.) stanowiska wicedyrektora szkoły Stanisławowi Panasewiczowi. Funkcję tą pełni do czasu odejścia na emeryturę (31.08.2004r.).
 4. Przeprowadzono remonty pozwalające na dobre funkcjonowanie szkoły, w tym:
  • wybudowano kanał centralnego ogrzewania,
  • podłączono budynki szkolne i internat do miejskiej sieci,
  • wykonano nową sieć gazową,
  • wykonano elewację budynku nr 2 i internatu,
  • zradiofonizowano szkołę.

1988÷1996

 1. Remonty i modernizacja szkoły w latach 1981÷1988 pozwoliły na utworzenie pracowni:
  • mechanizacji rolnictwa,
  • języka niemieckiego,
  • przedmiotów ekonomicznych,
  • techniki biurowej,
  • komputerową,
  • gospodarstwa wiejskiego,
  • krawiecką,
  • higieniczno-kosmetyczną.
 2. Wygospodarowano pomieszczenie na warsztaty szkolne, w których urządzono stanowiska ślusarskie i stolarskie.
 3. Odejście na emeryturę (31.08.1992r.) kierowniczki internatu Haliny Kazimierczyk.
 4. Nowym kierownikiem internatu zostaje Helena Stankiewicz-Mocarska (1.09.1992r.).
 5. W internacie działała prężnie początkowo Rada Internatu i Młodzieżowa Rada Internatu, a obecnie Zarząd Samorządu Internatu. Do tradycji internatu należą spotkania i wieczornice w tym:
  • pożegnanie lata,
  • wieczór andrzejkowy,
  • spotkania opłatkowe (uroczyste kolacje, jasełka),,
  • powitanie wiosny,
  • pożegnanie maturzystów i wiele innych.

1991

 1. Inauguracja nauki w klasach I Liceum Ekonomicznego o specjalności: rachunkowość i rynek rolny (1.09.1991r.).
 2. Zakończenie naboru do klas Liceum Ekonomicznego o specjalności: ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych (1.09.1991r.).
 3. Rozpoczęcie nauczania religii w szkole (1.09.1991r.).

1992

 1. Inauguracja nauki w nowo otwartym Technikum Zawodowym (5-letnie, 1.09.1992r.) kształcącym w zawodzie: technik rolnik o specjalności: podstawy agrobiznesu.
 2. Powstaje hymn szkoły (1.09.1992r.).

1995

 1. Pierwsze w historii szkoły Rekolekcje Wielkopostne (14÷15.03.1995r., obecnie należą one do tradycji szkoły)..
 2. Inauguracja I klasy 4-letniego Liceum Rolniczego.
 3. Zakończenie naboru uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1996÷2000

 1. Nabór uczniów do I klasy 5-letniego Liceum Agrobiznesu w zawodzie technik agrobiznesu (1.09.1996r.).
 2. Jubileusz 50-lecia Szkoły połączony z IV Zjazdem Absolwentów (8.06.1996r.), w tym:
  • wręczenie nowego sztandaru,
  • nadanie szkole imienia Macieja Rataja. Maciej Rataj (1884÷1949)- wybitny działacz ruchu ludowego, marszałek sejmu RP.
  • odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły,
  • uhonorowanie szkoły medalem XX-lecia woj. suwalskiego,
  • uhonorowanie szkoły odznaką "Za zasługi dla województwa suwalskiego".
 3. Inauguracja I klasy 5-letniego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (1.09.1977r.) kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.
 4. W nowych kierunkach nauczania wprowadzono (1.09.1977r.) przedmioty oparte na programach autorskich:
  • rynek rolny,
  • podstawy agrobiznesu,
  • elementy agrobiznesu,
  • podstawy programu pracy wychowawczej.
 5. Utworzenie pierwszego w Ełku Klubu Europejskiego (1.09.1999r.).
 6. Po raz kolejny w szkole przeprowadzono wiele ważnych remontów, w tym:
  • wymieniono dach i okna w szkole,
  • zbudowano łącznik między bydynkami szkolnymi nr 2 i 4,
  • wykonano remont dachu w internacie,
  • wykonano elewację i prace malarskie wewnątrz budynku,
  • wyposażono boiska szkolne w urządzenia sportowe.
 7. Ze środków pozabudżetowych doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.
 8. Urządzono nową pracownię komputerową i gastronomiczną.
 9. Zakupiono samochód do nauki jazdy i mikrobus Iveco do przewozu uczniów na zajęcia praktyczne.
 10. Posesję szkoły i internatu upiększono krzewami ozdobnymi.
 11. Stanowisko wicedyrektora szkoły ds. pedagogiczno-wychowawczych obejmuje Barbara Pogorzelska (1.09.2000r.)
 12. Zmodernizowano drogi wewnętrzne.

2000÷2003

 1. Szkołę odwiedza po raz pierwszy Ordynariusz Diecezji Ełckiej J.E. biskup dr Edward Samsel (25.05.2001r.).
 2. Przejęcie szkoły przez Starostwo Powiatowe w Ełku (1.09.2002r.).
 3. Zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja na Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja (1.09.2002r.) .
 4. Zmiana logo szkoły (1.09.2002r.) .
 5. Absolwenci gimnazjów rozpoczynają naukę (1.09.2002r.) w n/w nowych typach szkół:
  • Liceum Ogólnokształcące (3-letnie z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim),
  • Liceum Profilowane (3-letnie) z profilami: usługowo-gospodarczy, zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjny),
  • Technikum (4-letnie) kształcące w zawodzie technik ekonomista.
 6. Zatrudniono 12 nowych nauczycieli.
 7. Opracowano nowe wewnątrzszkolne akty prawne:
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
  • Przedmiotowy System Oceniania,
  • Raport z Wewnątrzszkolnego Mierzenia Jakości Pracy Szkoły,
  • Program Rozwoju Szkoły,
  • Program Profilaktyczny,
  • Podstawy Programu Wychowawczego (program autorski).
 8. Uaktualniono dotychczas obowiązujące wewnętrzne akty prawne:
  • Podstawy Programu Wychowawczego,
  • Szkolny Program Wychowawczy.

2003÷2004

 1. Zatrudniono kolejnych 8 nowych nauczycieli, w tym do nauczania języków obcych.
 2. Wprowadzono nowy typ szkoły, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych (zawód - technik organizacji usług gastronomicznych).
 3. Utworzono kolejną nową pracownię komputerową na 16 stanowisk.
 4. Utworzono Szkolne Centrum Multimedialne.
 5. Założono sieć komputerową ze stałym dostępem do Internetu (neostrada).
 6. Udostępniono uczniom naszej szkoły i mieszkającym w naszym internacie uczniom z innych szkół, korzystanie z Internetu w ramach Szkolnego Centrum Multimedialnego.

2004÷2005

 1. Odejście na emeryturę (31.08.2004r.) długoletniego wicedyrektora szkoły Stanisława Panasewicza.
 2. Obowiązki wicedyrektora szkoły ds. organizacji kształcenia przyjmuje (1.09.2004r.) Artur Bońkowski.
 3. Naukę rozpoczynają (1.09.2004r.) uczniowie największej w historii ilości typów szkół:
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Liceum Profilowane,
  • Liceum Agrobiznesu,
  • Liceum Ekonomiczne,
  • Technikum,
  • Technikum Zawodowe,
  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
  kształcące w zawodach:
  • technik ekonomista,
  • technik organizacji usług gastronomicznych,
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego,
  • technik agrobiznesu,
  • technik rolnik.
 4. Inauguracja nauki w Szkole Policealnej (1.09.2005r. - roczna) kształcąca w zawodach:
  • technik rachunkowości,
  • technik informatyk,
  • technik organizacji usług gastronomicznych.
  oraz
  1. Technikum (1.09.2005r., 4-letnie) kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.
  2. Zakończono edukację (3.05.2005r.) w dotychczasowych tzw. starych typach szkół (o 5-letnim cyklu nauczania) tj. w:
   • Liceum Ekonomicznym,
   • Liceum Agrobiznesu,
   • Technikum Zawodowym,
   • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
  3. NOWĄ MATURĘ po raz pierwszy składają absolwenci (5 klas) Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego.
  4. Zmiana logo szkoły.
  5. Uaktualniono dotychczasowy Statut Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja.
  6. Wchodzą w życie (1.06.2005r.) nowe statuty do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.

2005÷2006

 1. Spotkanie z delegacją Słowaków z Bańskiej Bystrzycy w ramach programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013"
 2. listopad, marzec Wyjazd nauczycieli przedmiotów gastronomicznych do Saint Quay we Francji w ramach współpracy w europejskiej sieci szkół gastronomiczno-hotelarskich
 3. kwiecień Obchody 35-lecia istnienia zespołu Marzycielki
 4. maj Spotkanie młodzieży i nauczycieli z dyrektorem Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy p. Erickiem Thebault.
 5. czerwiec pierwsze zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

2006÷2007

 1. 23 września Jubileusz 60-lecia Szkoły połączony z V Zjazdem Absolwentów.
 2. Utworzenie w bibliotece Centrum Multimedialnego

2007÷2008

 1. 31.08.2007r. - Odejście na emeryturę długoletniego dyrektora szkoły Edwarda Maliszewskiego.
 2. 01.09.2007r. - Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Artur Bońkowski.
 3. 01.09.2007r. - Obowiązki wicedyrektora szkoły ds organizacji kształcenia przejmuje Sylwester Chyliński.
 4. 01.09.2007r. - Udostępnienie uczniom wyposażonej w najnowszy sprzęt komputerowy pracowni rachunkowości.

2008÷2009

 1. 3.02.2009 - Odbyło się spotkanie z delegatami Prowincji Perugia partnerami Województwa Warmińsko - Mazurskiego w realizacji programu "Poprawa jakości usług gastronomiczno - hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 - 2013" wraz z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty oraz Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 2. 28.05.2009r - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w ZS nr 6 im. M. Rataja w Ełku”. Umowa podpisana między Starostwem Powiatowym w Ełku a Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.
 3. 16.07.2009 - Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku". Umowa podpisana między Starostwem Powiatowym w Ełku a przedsiębiorstwem budowlano-remontowym PRIBO EPB w Ełku.>>zdjęcia<< Rozpoczęcie prac budowlanych projektu inwestycji "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku". >>zdjęcia<<

2009÷2010

 1. W Technikum nr 4 naukę rozpoczynają uczniowie w nowym zawodzie: technik hotelarstwa.
 2. 15.01.2010 - wmurowanie aktu erekcyjnego inwestycji "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku".
 3. 11.01.2010-12.02.2010 - wyjazdy nauczycieli przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich na staż do szkoły partnerskiej "Instituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Della Ristorazione Assisi" w Asyżu we Włoszech.
 4. 23.04.2010 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanego w 1940r w Miednoje aspiranta policji Tadeusza Pietrzaka oraz posadzenie Dębu Pamięci w ramach projektu edukacyjnego "Katyń... ocalić od zapomnienia".

2010÷2011

 1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: cukiernik.
 2. 13 września 2010 r. uroczyste otwarcie inwestycji "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku".
 3. 29.09.2010r. uroczyste otwarcie projektu "Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotlarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych" i wizyta studyjna dyrektorów i nauczycieli szkół partnerskich z Azyżu, Spoteto z Włoch oraz Francji i Danii.
 4. >>zdjęcia<<

2011÷2012

 1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: kucharz małej gastronomii.
 2. Zakończono inwestycję budowy boisk sportowych z programu "ORLIK 2012".

2012÷2013

 1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: kucharz.
 2. Dołączenie do grona szkół realizujących projekty w ramach programu Comenius. Opracowanie i realizacja projektu partnerskiego pod nazwą "Polsko-Włoska Podróż Kulinarna" ze szkołą partnerską w Asyżu (Włochy).
 3. Opracowanie i realizacja projektu "Lepszy start w przyszłość edukacyjno-zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku". (Projekt to przede wszystkim specjalistyczne kursy kwalifikacyjne prowadzone przez renomowane firmy zewnętrzne, adresowane do młodzieży poszczególnych zawodów ZSnr 6, dające dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone stosownym certyfikatem).

2013÷2014

 1. Dnia 20.10.2013 Wizyta studyjna z Włoch Francji Danii .
 2. Szkolenia nauczycieli z zakresu gastronomii prowadzone przez wybitnych trenerów z Włoch i Francji
 3. Dnia 06.11. 2014 roku Zespół Szkół nr 6 w Ełku im. M. Rataja otrzymał wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania w konkursie Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości.

2014÷2015

 1. W dniu 27.10.2014 r. nasza szkoła gościła delegację na czele z Panią minister edukacji Joanną Kluzik – Rostkowską.
 2. W dniu 24.03.2015r. czteroosobowa delegacja uczniów z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku z dyrektorem Arturem Bońkowskim oraz nauczycielami : Panią Iwoną Siemieniewicz i Panią Katarzyną Grzymkowską uczestniczyła w XI Edycji Gali Przedsiębiorczości. Odbyła się ona w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W tym wydarzeniu brało udział dziewiętnaście najbardziej przedsiębiorczych szkół w Polsce, nasza szkoła już po raz trzeci. Spotkanie miało na celu nagrodzenie szkół, jak i firm, statuetką przedsiębiorczości dla najaktywniejszych.
 3. 10 czerwca 2015 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, na kolejnej już 15. Gali Jakości,
  rozdano statuetki i wyróżnienia. Otrzymały je przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i organizacje edukacyjne, które osiągnęły wysoką jakość pracy, procesów, wyrobów i usług.
  Zespół Szkół nr 6 w Ełku otrzymał statuetkę Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości za doskonałość zarządzania w kategorii organizacje edukacyjne.

2015÷2016

  4 czerwca 2016 roku Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku obchodził 70- lecie istnienia. Jubileusz połączony był z VI Zjazdem Absolwentów. Na uroczystości zgromadziło się około 400 osób: kilka pokoleń nauczycieli, absolwentów, rodzice i goście. Część artystyczną uświetnił swym występem zespół Marzycielki, pod kierunkiem Jana Olejnika. Patronat honorowy nad jubileuszem objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Starosta Powiatu Ełckiego.
 
| | | |